محدوده قیمت
2000000تومان تومان
محدوده وزن
270 گرم گرم