ساپورت در پرینت سه بعدی

ساپورت در پرینت سه بعدی چیست، چه موقع ساپورت گذاری نیاز است و ساپورت چگونه برا کیفیت و هزینه پرینت سه بعدی قطعه تان تاثیر می گذارد؟